Cerrar

es | val   

AVÍS LEGAL

Condicions generals d’accés i ús del portal www.emprenemjunts.es

Publicado por AdmonVlc
lunes, 11 de junio de 2018

Mostrar ampliado

Logo Emprenemjunts

Logo Emprenemjunts

 1. Dades identificatives:

Benvingut a EMPRENEMJUNTS.

La web EMPRENEMJUNTS és un servici oferit per Centre Europeu d'Empreses i Innovació València (CEEI València) proveït de CIF: G46948238 i amb domicili a Avda. Benjamín Franklin, 12, Parc Tecnològic, 46980 Paterna (València), inscrita en el Registre mercantil al volum foli llibre .

El portal «emprenemjunts» és un projecte promogut pels CEEI-CV (Centres Europeus d’Empresa i Innovació de la Comunitat Valenciana) i finançat per l’IVACE (Institut Valencià de Competitivitat Empresarial de la Generalitat Valenciana) i el Fons de Desenvolupament Regional (FEDER).

Si tens algun dubte sobre estes condicions d’ús o necessites contactar amb nosaltres en relació a elles, podràs fer-ho dirigint-te a l’adreça de correu [email protected]

Centre Europeu d’Empreses i Innovació València (CEEI València) és propietari, entre altres, dels noms de domini i del lloc web ubicat en l’adreça emprenemjunts.es. Així mateix, la denominació EMPRENEMJUNTS i el seu logotip són una marca registrada, de manera que el seu ús queda exclusivament reservat al seu titular. L’ús no consentit de la marca, del logotip o de l’aparença per a fins comercials no autoritzats serà perseguit de conformitat amb la llei.

Si fas ús dels servicis de la nostra web, acceptes estes condicions. Per favor, llig-les amb atenció abans de contractar amb EMPRENEMJUNTS, registrar-t'hi com a usuari o participar en el servicis ofertats de forma telemàtica. L'ús del lloc per multitud d'usuaris ens obliga a establir normes concretes d'ús que no tenen la finalitat de limitar la teua interacció amb la web, sinó assegurar una experiència satisfactòria a tots els nostres usuaris. El registre com a usuari implica que has llegit i estàs d’acord amb tot el que ací es regula i, a més, et compromets a complir-ho per tal d’assegurar l’ordre en l’ús de la nostra plataforma. L’usuari estarà subjecte a la redacció actualitzada en cada moment per EMPRENEMJUNTS.

Només pots ser usuari d’EMPRENEMJUNTS si ets major d’edat.

EMPRENEMJUNTS declina qualsevol responsabilitat per les conseqüències que puguen derivar-se de la utilització dels continguts i servicis inclosos en la web que infringisquen el disposat en les presents Condicions Generals d’Ús.

Qualsevol servici prestat des de la plataforma EMPRENEMJUNTS, així com els eventuals contractes que des d’ella mateixa se celebraren, es perfeccionaran en llengua castellana.

 

 1. CONDICIONS GENERALS D’ÚS D’EMPRENEMJUNTS I INFORMACIÓ A L’USUARI

 

2.1. Preàmbul

 

Centre Europeu d’Empreses i Innovació València (CEEI València), com a exclusiu prestador del servici de societat de la informació EMPRENEMJUNTS (en endavant «EMPRENEMJUNTS»), posa a disposició dels usuaris d’Internet el lloc web www.emprenemjunts.es

L’accés a la plataforma EMPRENEMJUNTS, així com l'ús d'ella, és totalment voluntari i atribueix a qui el realitza la condició d’USUARI.

S’entén per usuari:

 • El visitant de la web: serà informat de les galetes generades per la web i queda subjecte a les presents polítiques quant a l’ús del servici i de la informació que en ell s’ofereix.
 • L’usuari registrat a la web: acceptarà les polítiques d’ús i de privacitat del lloc en formalitzar el registre i podrà consentir rebre informació relativa a les seues preferències. Queda subjecte a les presents polítiques en tota la seua extensió i en particular quant a les restriccions de publicació de continguts que en ella s’estableixen.
 • L’usuari registrat que adquireix un servici o producte. A més d’estar subjecte a les presents polítiques d’ús i privacitat, quedarà obligat en el termes establits en l’oferta del producte o servici adquirit.

Qualsevol USUARI accepta, des del mateix moment en què hi accedeix, sense cap tipus de reserva, el contingut de les presents «Condicions Generals d’Ús», la «Política de Protecció de Dades», la «Política de Galetes» i, quan escau, les «Condicions Particulars» que puguen complementar-les, substituir-les o modificar-les en algun sentit en relació amb els servicis i continguts d’EMPRENEMJUNTS. Com a conseqüència, l’USUARI haurà de llegir-ne detingudament unes i altres abans de l’accés i de la utilització de qualsevol servici del lloc web baix la seua responsabilitat.

L’USUARI pot accedir, imprimir, descarregar i guardar les Condicions Generals d’Ús en qualsevol moment. Estes Condicions estaran permanentment accessibles al lloc web a través de l’enllaç Condicions Legals o noms pareguts però que seran intuïtius per a l’usuari (avís legal, condicions d’ús, condicions legals, qui som...).

EMPRENEMJUNTS es reserva la possibilitat de modificar, sense avís previ, el contingut de les Condicions Legals, de manera que recomana a l'Usuari llegir-les cada volta que este accedisca a EMPRENEMJUTS i faça ús dels seus servicis.

Així mateix, EMPRENEMJUNTS es reserva la possibilitat de modificar sense avís previ el disseny, la presentació o la configuració d’esta plataforma, així com alguns o tots els servicis, a més d’afegir-hi servicis nous.

En qualsevol cas, EMPRENEMJUNTS es reserva el dret a, en qualsevol moment i sense necessitat de avís previ, denegar l’accés a este lloc a aquells usuaris que incomplisquen qualsevol d'estes condicions generals d'ús o de les particulars que els siguen d'aplicació. La denegació d’accés podrà realitzar-se per qualsevol mitjà tècnic òptim per a eixa finalitat.

 

2.2. Objecte

 

Les presents Condicions Generals d’Ús regulen l’accés i l’ús de la plataforma EMPRENEMJUNTS.

La finalitat d’esta web és la de vertebrar la informació sobre emprenedoria i empreses de la Comunitat Valenciana. La web EMPRENEMJUNTS ofereix informació rellevant quant a empreses, emprenedoria i inversió a la Comunitat Valenciana, així com l’adquisició de determinats servicis, amb requisit necessari per a realitzar qualsevol contractació el registre com a usuari, la selecció dels productes i el pagament d'estos. La formalització del contracte es realitzarà quan ambdues parts presten el consentiment.

En este sentit, EMPRENEMJUNTS posa a disposició dels usuaris d’Internet interessats en esta activitat el lloc web www.emprenemjunts.es, entre d’altres.

EMPRENEMJUNTS és una plataforma complexa on existeixen determinats canals que són gestionats per altres CEEI, els quals gestionen, sense moderació o limitació per part de CEEI València, els continguts i les publicacions que realitzen en estos canals, amb responsabilitat sobre la propietat intel·lectual dels textos, les imatges i qualsevol altra obra compartida en ells. Serà responsable:

 • CEEI Castelló:
 • CEEI Elx:

EMPRENEMJUNTS només facilitarà a la resta d’usuaris les dades i/o la informació proporcionades per l’USUARI quan estes dades i/o esta informació es requerisquen judicialment o no vulneren disposicions legals o les presents Condicions Generals d’Ús.

EMPRENEMJUNTS podrà eliminar de la seua plataforma continguts il·legals sense avís previ, així com aquells continguts que pogueren considerar-se inapropiats o pogueren vulnerar drets de tercers. Vosté com a usuari pot marcar com a inapropiat un contingut o servici que veja a la nostra web. Ens arribarà una alarma i nosaltres revisarem l’objecte i procedirem, si escau, a retirar-lo. El mateix poden fer altres usuaris amb els seus continguts. Li preguem que respecte els drets de tercers quan utilitze els servicis d'EMPRENEMJUNTS.

La funció de moderació no restringeix ni limita la llibertat d’expressió en esta plataforma, sinó que facilita la convivència dels usuaris i la prestació dels servicis que són objecte d’ella.

L’USUARI reconeix que tècnicament no és possible aconseguir disponibilitat al 100 % del lloc web d’EMPRENMJUNTS. No obstant, això, EMPRENEMJUNTS s’esforçarà per mantindre disponible el lloc web de la forma més constant possible. Especialment per raons de manteniment, seguretat o capacitat, així com a causa d’esdeveniments sobre els quals no pot influir EMPRENEMJUNTS (per exemple anomalies de xarxes públiques de comunicació, talls d’electricitat, etc.), poden produir-se breus anomalies o la suspensió passatgera dels servicis de la plataforma.

 

2.3. Obligacions dels Usuaris en el Portal

 

L'USUARI es compromet a fer un ús diligent d’ell, així com dels servicis accessible des d’esta plataforma, amb total subjecció a la Llei, als bons costums i a les presentes Condicions Generals d'Ús i, si escau, a les condicions particulars, així com a mantindre degut respecte a la resta d'usuaris. Nosaltres ens afanyem per oferir-te el millor servici i actuem de bona fe; et demanem que actues de la mateixa forma a la nostra plataforma.

Excepte els continguts propis de caràcter informatiu, amb caràcter general la prestació dels servicis exigeix la subscripció prèvia o el registre dels usuaris. EMPRENEMJUNTS condiciona la utilització dels servicis al previ emplenament del corresponent registre d'Usuari, amb accionament de l'identificador i la contrasenya, que l'usuari es compromet a conservar i usar amb la deguda diligència, mantenint en secret el seu contingut i evitant que siguen utilitzats per tercers.

L'ús del compte és personal i intransferible, i no està permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En este sentit, l’Usuari haurà d’adoptar les mesures necessàries per a la custòdia de l'accés a les seues dades de registre, evitant el seu ús per part de tercers. Com a conseqüència, l’Usuari és l’únic responsable de la utilització que, des de l'esmentat compte, es realitze, amb completa indemnitat per a EMPRENEMJUNTS. En cas que l’Usuari conega, o sospite, de l’ús del seu compte d’EMPRENEMJUNTS per tercers, haurà de posar tal circumstància en coneixement d’EMPRENEMJUNTS a la major brevetat possible.

Les dades aportades al seu registre d’usuari queden subjectes a la política de privacitat i protecció de dades d’EMPRENEMJUNTS. Este registre s’efectuarà en la forma expressament indicada en el servici mateix.

Tota la informació que facilite l’Usuari, a través dels servicis, haurà de ser veraç i exacta. A estos efectes, l’Usuari garanteix l’autenticitat de totes les dades que comunique com a conseqüència de l'emplenament dels formularis necessaris per a la subscripció dels Servicis.

De la mateixa manera, serà responsabilitat de l’Usuari mantindre tota la informació facilitada a EMPRENEMJUNTS permanentment actualitzada, de forma que responga, en cada moment, a la situació real de l’Usuari. En qualsevol cas, l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitze, així com dels perjudicis que cause a EMPRENEMJUNTS, o a tercers, per la informació que facilite.

L’Usuari s’obliga a respectar les lleis aplicables i els drets de tercers en fer ús dels continguts i servicis de la plataforma. Així mateix, queda prohibida la reproducció, distribució, transmissió, adaptació o modificació, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma, dels continguts del lloc web (texts, dissenys, gràfics, informacions, bases de dades, arxius de so i/o imatge, logotips, etc.) i la resta d'elements d'este lloc web, excepte en cas de tindre autorització prèvia dels seus legítims titulars o quan la Llei així ho permeta.

En especial, a l’usuari li estarà prohibit: utilitzar continguts injuriosos o calumniosos, amb independència que afecten altres usuaris o altres persones o empreses; utilitzar continguts pornogràfics o que vulneren les lleis de protecció de menors, o fer publicitat, oferir o distribuir productes pornogràfics o que vulneren les lleis de protecció de menors; molestar altres usuaris (especialment mitjançant spam); utilitzar continguts protegits legalment (per exemple per la legislació relativa la propietat intel·lectual, a marques, a patents, a models d'utilitat o a models estètics) sense tindre dret a fer-ho, o fomentar accions contràries a la lliure competència, incloses les encaminades a la captació progressiva de clients (com ara sistemes en cadena, de bola de neu o piramidals).

L'usuari té prohibides les següents accions:

 • Utilitzar mecanismes, software o scripts, en relació a la utilització del lloc web.
 • Bloquejar, sobreescriure, modificar o copiar, excepte quan siga necessari per a la correcta utilització del servicis dels llocs web. Per exemple, el copiat mitjançant tecnologies de cercador de tipus «Robot/Crawler» no és necessari per a la correcta utilització dels servicis del lloc web, de manera que està prohibit expressament.
 • Qualsevol acció apta per a perjudicar la funcionalitat de la infraestructura d'EMPRENEMJUNTS, especialment per a sobrecarregar-la.
 • Utilitzar qualsevol dels materials i de les informacions continguts en esta plataforma amb fins il·lícits i expressament prohibits en les presents Condicions Generals d'Ús, així com a les condicions particulars que s'habiliten, que resulten contraris als drets i interessos d'EMPRENEMJUNTS, els seus membres i/o tercers, i haurà de respondre davant d'ells en cas de contravenir o incomplir este obligacions i/o que, de qualsevol forma (inclosa la introducció o difusió de «virus informàtics»), danye, inutilitze, sobrecarregue, deteriore o impedisca la normal utilització dels materials i de les informacions continguts en la plataforma, els sistemes d'informació o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic (hacking) d'EMPRENEMJUNTS, dels seus membres o de qualsevol usuari.

L’usuari és conscient, i accepta voluntàriament, que l’ús del servici té lloc, en qualsevol cas, sota la seua única i exclusiva responsabilitat.

L’Usuari respondrà dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que EMPRENEMJUNTS, o qualsevol tercer, puga patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a les quals queda sotmés per virtut d’estes «Condicions Generals d’Ús», o de la llei, en relació amb la Utilització del Servici.

 

2.4. Obligacions en la publicació de continguts en EMPRENEMJUNTS

 

Mitjançant la inserció d’informació i/o imatges al portal d'emprenemjunts.es l'usuari es declara titular legítim dels drets de propietat intel·lectual i industrial del contingut per a la reproducció, distribució i comunicació pública a través de qualsevol mitjà electrònic, principalment Internet i correu electrònic, per tot el món, amb temps il·limitat.

En este sentit, l’USUARI declara tindre els drets suficients per a la inserció de la informació i/o les imatges al portal d’emprenemjunts.es. L’usuari cedeix a EMPRENEMJUNTS el dret d’explotació i comunicació pública dels textos, les fotografies o els vídeos que inserisca als continguts publicats a la plataforma. Esta cessió serà gratuïta i no donarà dret a contraprestació econòmica.

EMPRENEMJUNTS no permet la inserció de continguts que deterioren la qualitat del servici. Està prohibida la inserció de continguts:

 • Que siguen presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional, o que realitzen activitats presumptament il·lícites o contravinguen els principis de la bona fe.
 • Que no reunisquen els paràmetres de qualitat establits en EMPRENEMJUNTS.
 • Que atempten contra els drets fonamentals de les persones, puguen buscar la debilitat de l'usuari, falten a la cortesia a la xarxa, molesten o puguen generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers. En concret, i de manera enunciativa però sense limitació: qualsevol dels drets legals de tercers; aquells que afavorisquen o potencien la creació, el manteniment i el foment de negocis relacionats amb la pornografia, material obscè o gestió de contactes eròtics; aquells que estiguen relacionats amb la vidència, el tarot, les «ciències ocultes» o qualsevol altre contingut relacionat; aquells vinculats a negocis piramidals i, en general, qualsevol contingut que EMPRENEMJUNTS considere no apropiat per als usuaris i, en especial, per als menors d’edat.
 • I, en general, que contravinguen els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, protecció de la vida privada, protecció del consumidor i drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, EMPRENEMJUNTS es reserva la potestat de retirar de la plataforma aquells continguts que es consideren no apropiats a les característiques i finalitats d’EMPRENEMJUNTS.

EMPRENEMJUNTS no pot controlar tots i cadascun dels continguts publicats, de manera que no pot assumir-se la responsabilitat sobre els continguts.

En qualsevol cas, periòdicament es revisen en la mesura dels mitjans disponibles els continguts inserits i publicats per tal d’assegurar els principis de qualitat d’EMPRENEMJUNTS, així com les normes ací indicades.

A més, cada usuari pot marcar com a inadequats continguts publicats per una altra persona. Ens arribarà una alarma i procedirem a la revisió de l’objecte o servici. Si EMPRENEMJUNTS ho considera oportú, retirarà l'anunci.

Si adverteix algun contingut inapropiat al lloc web, contacte per favor amb nosaltres a través del nostre servici d’Atenció a l’usuari en l’adreça: [email protected]. També podrà contactar mitjançant l’opció emergent «Contacte o Feedback» de la web.

Els usuaris són els únics responsables d’obtindre qualsevol tipus d’autorització, permís o llicència, en cas de ser necessaris per a la realització i publicació de qualsevol contingut.

Qualsevol usuari que inserisca un contingut que contravinga la legalitat vigent assumirà la responsabilitat exclusiva dels perjudicis i les conseqüències derivades d’ella, eximint EMPRENEMJUNTS de qualsevol responsabilitat.

 

2.5. Responsabilitat i difusió de continguts, dades o informació dels usuaris

 

L’usuari autoritza expressament a EMPRENEMJUNTS perquè difonga les dades relacionades amb els continguts que haja aportat a EMPRENEMJUNTS.

L’usuari ha de ser titular dels drets d’ús dels continguts que publique a la web EMPRENEMJUNTS o estar degudament autoritzat pel seu titular. A més, per al correcte funcionament de la plataforma, l’usuari cedeix a EMPRENEMJUNTS una llicència d’ús, reproducció i còpia dels continguts subjectes a propietat intel·lectual que s’hagueren pogut incloure a la plataforma.

L’usuari autoritza expressament EMPRENEMJUNTS a modificar o generar obra derivada dels continguts, amb l’objecte de respectar el disseny gràfic del lloc web o de la resta de suports de comunicació utilitzats a la plataforma d'EMPRENEMJUNTS. Estos drets o esta llicència d’autorització es concedeixen per a tot el món i durant la vigència legal de la protecció dels drets de l’usuari.

L’usuari podrà revocar la llicència esborrant els continguts subjectes a propietat intel·lectual que haguera compartit a la plataforma. No obstant això, degut al funcionament tècnic, la supressió total de totes les còpies generades als diferents servidors es produirà de forma progressiva. Si els continguts hagueren sigut compartits per tercers, romandran quant a estes relacions. Caldrà que es dirigisca a estos tercers perquè el contingut compartit s'elimine.

EMPRENEMJUNTS no té obligació de controlar, i no controla, la utilització que els usuaris fan del servici i, conseqüentment, no garanteix que els usuaris els utilitzen de conformitat amb l'establit en les Condicions ni que facen un ús diligent i/o prudent d'ells.

Així mateix, EMPRENEMJUNTS tampoc no té l’obligació de verificar, i no verifica, la identitat dels usuaris, així com tampoc la veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de les dades que els usuaris proporcionen sobre ells mateixos.

Sense perjudici de l’anterior, EMPRENEMJUNTS es reserva la facultat de limitar, totalment o parcial, l'accés als servicis a determinats usuaris, així com de cancel·lar, suspendre, bloquejar o eliminar determinat tipus de continguts, mitjançat la utilització d'instruments tecnològics aptes per a eixa finalitat, si tinguera coneixement efectiu que l'activitat o la informació emmagatzemada és il·lícita o que lesiona béns o drets d'un tercer. En este sentit, EMPRENEMJUNTS podrà establir els filtres necessaris per evitar que mitjançant el servici puguen distribuir-se en la xarxa continguts il·lícits o nocius.

 

2.6. Exclusió de garanties i responsabilitat

 

Excepte en els casos expressament descrits en les Condicions Generals d’Ús i la resta del marc normatiu de la plataforma, EMPRENEMJUNTS no es responsabilitza pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguen donar-se per la falta d’exactitud, exhaustivitat i actualitat, així com per errors o omissions dels que pogueren patir les informacions i els servicis continguts en esta plataforma, o altres continguts als quals es poguera accedir a través d'ell, així com tampoc assumeix cap deure o compromís de verificar ni vigilar els seus continguts i informacions.

Així mateix, EMPRENEMJUNTS no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni infal·libilitat del funcionament de la web, i, conseqüentment, exclou, en la màxima mesura permesa per la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguen donar-se per la falta de disponibilitat o continuïtat del funcionament del lloc web dels servicis habilitats en ell, així com als errors en l'accés als diferents continguts, o aquelles des de les quals, en cada cas, es presten els servicis.

EMPRENEMJUNTS no assumeix cap responsabilitat pels continguts, les dades i/o la informació aportats pels usuaris del lloc web, ni tampoc pels continguts de llocs web externs als quals existisquen enllaços. EMPRENEMJUNTS no assumeix cap responsabilitat pels continguts, les dades i/o la informació aportats pels usuaris del lloc web, ni tampoc pels continguts de llocs web externs als quals existisquen enllaços.

Així mateix, EMPRENEMJUNTS no serà responsable de les opinions fetes pels usuaris a través del portal web, els anuncis, les comunitats o altres ferramentes de participació o opinió.

 

3.- CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL SERVICI D’ADQUISICIÓ DE SERVICIS

 

A través de l’apartat de la web on es presenten els servicis, l’usuari podrà seleccionar-ne aquells que resulten del seu interés per tal de realitzar l'adquisició. En cada moment es descriuran els servicis oferits, el preu de cadascun d’ells i el contingut dels terminis d’entrega. Els preus inclouran els impostos indirectes que els són aplicables.

Alguns dels servicis o productes oferits a través de la web EMPRENEMJUNTS poden ser anunciats per tercers. En este cas, la responsabilitat pel compliment del contracte de venda i les condicions estipulades seran íntegrament exigibles al venedor o oferent. El client rebrà informació suficient en el moment de la venda sobre la identitat i les dades identificatives del venedor del producte.

3.1. Contracte

Quan vosté realitze la seua comanda, entendrem que ha acceptat les presents condicions, que entén el seu contingut i que ajusta les seues expectatives al que ací es regula. En cas de dubte sobre qualsevol de les seues clàusules, pot contactar sempre amb el nostre servici de suport. Quan algun producte s’oferisca amb unes condicions especials o diferents, estes s’indicaran clarament a la fitxa del producte. Sempre es prefereix la norma especial per a la descripció d'un producte abans que la de general establida en estes condicions.

Li preguem que abans de concloure la seua compra, verifique que les dades que apareixen en la seua comanda són correctes i es corresponen amb el producte que desitja comprar. Si hi haguera algun error, comunique-ho ràpidament. Només es podrà corregir abans d'haver començat la tramitació de la comanda.

Abans de formalitzar la seua comanda, comprove que les dades d’identificació i les condicions per a la prestació del servici estan completes i són correctes.

En realitzar-se la comanda, li enviarem un correu electrònic en el qual s’indicaran els aspectes essencials del contracte, amb detalls del servici adquirit, el preu i el moment en què podrà realitzar-se.

Accepta rebre factures de les seues compres electrònicament.

EMPRENEMJUNTS atendrà mitjançant la seua web únicament aquelles comandes que tinguen com a destinació el territori espanyol, incloent Península, Illes Balears, Illes Canàries i les ciutats de Ceuta i Melilla.

3.2. Devolucions i desistiment

Els nostres clients tenen dret de desistiment en els termes indicats en la Llei. En els contractes celebrats en la nostra web, l’usuari que tinga la naturalesa de consumidor tindrà el dret de desistiment reconegut en la Llei de Protecció dels consumidors i usuaris, amb possibilitat d’exercir-lo en el termini de 14 dies des de l’entrega del producte adquirit.

S’exceptuen els casos en què hi ha contractat prestació de servicis, una vegada que el servici haja sigut completament executat, quan l'execució haja començat, amb consentiment previ exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seua part que és conscient que, una vegada que el contracte haja sigut completament executat per l'empresari, haurà perdut el seu dret de desistiment.

3.3. Preus i disponibilitat

Tots els preus inclouen els impostos legalment aplicables (IVA).

En tot moment intentarem mantindre la major correcció en la informació de preus que es publiciten. En cas que per error puntual i involuntari el preu indicat no corresponguera amb el preu real, i fonamentalment en aquells casos en què el preu oferit siga inferior al d’adquisició, ens reservem el dret a resoldre eixos contractes abans de procedir a la seua tramitació.
Tots els servicis i productes oferits a la nostra plataforma estan subjectes a disponibilitat. Tractem de mantindre actualitzats de forma immediata els nostres catàlegs en línia, així com d’advertir l’existència de productes no disponibles o servicis en els quals s’ha aconseguit el nombre màxim d’assistents en cada moment.

En el cas poc probable que s’haja confirmat la inscripció a un servici o esdeveniment quan s'hagueren superat les places oferides, o que no puguem subministrar algun producte, per exemple per falta sobrevinguda d’estoc o per un desfasament en l’actualització d’un producte sol·licitat, ens posarem en contacte amb l’usuari per informar-li del succés en un termini breu que no sol excedir aproximadament de dos dies laborables des de la realització de la comanda. En este cas, l’usuari podrà adquirir un altre producte o servici alternatiu que li puga ser oferit o se li indicarà un termini alternatiu de realització. Si este termini no fóra del seu grat, o si no fóra possible subministrar-li el producte sol·licitat, l'usuari podrà cancel·lar sense cap cost per a ell la comanda d'aquells servicis o productes, amb reembossament immediat de qualsevol import que haguera satisfet per ell mateix, finalitzant així qualsevol tipus de responsabilitat de l'empresa davant del client.

3.4. Informació del servici o producte

Excepte si s’indica expressament el contrari, EMPRENEMJUNTS és responsable dels servicis o esdeveniments comercialitzats a través del lloc web.

Si bé ens esforcem perquè la informació que apareix al nostre lloc web siga correcta, en ocasions l'embalatge i els materials dels productes poden contindre informació addicional o diferent de la que apareix al nostre lloc web. Els components també poden canviar. Li recomanem que no es detinga a llegir només la informació disponible al nostre lloc web, sinó que abans de la seua utilització llisca també detingudament l'etiquetatge, les advertències i les instruccions que acompanyen el producte.

Per a més informació li preguem que es dirigisca al proveïdor del servici o al fabricant del producte.

La presentació del servici o producte es realitza d’una forma fidel. No obstant això, els detalls o continguts poden variar en la realització del servici.

3.5. La nostra responsabilitat

EMPRENEMJUNTS no serà responsable de:

 • qualsevol pèrdua que no siga atribuïble a qualsevol incompliment per la seua part;
 • pèrdues empresarials (incloent lucre cessant, d'ingressos, de contractes, d’estalvis previstos, de dades, pèrdua del fons de comerç o despeses innecessaris incorreguts);
 • qualsevol pèrdua indirecta o conseqüent que no siga raonablement previsible per ambdues parts en el moment en què es va formalitzar el contracte de prestació de servici entre elles.

EMPRENEMJUNTS no serà responsable del retràs en l’entrega o falta de celebració dels servicis contractats si este retràs o incompliment fóra atribuïble a circumstàncies alienes al nostre control raonable.

La garantia del producte és oferida pel seu productor o importador i estarà detallada en la informació que acompanya el producte.

3.6. Llei aplicable

Les presents condicions es regiran i interpretaran de conformitat amb les lleis espanyoles. En cas de dubte, s’interpretaran segons el sentit recte i propi usual de les paraules escrites, sense tergiversar-les amb interpretacions arbitràries.

3.7. Modificació de les condicions contractuals

EMPRENEMJUNTS es reserva el dret a realitzar canvis en els servicis i productes que oferim, en els seu preu i en les seues condicions d'adquisició. Les condicions de contractació seran les que estiguen publicades en el moment de formalitzar l’adquisició. Pel fet d’adquirir qualsevol dels productes oferits a l’espai de la botiga, l’usuari quedarà subjecte als termes i condicions, a les polítiques i a les condicions de venda en vigor en el moment en què es realitze la seua comanda. Si alguna de les presents condicions fóra declarada invàlida, nul·la o per qualsevol causa ineficaç, l'esmentada condició s'entendrà exclosa sense que puga afectar a la validesa ni a l'exigibilitat de la resta de condicions.

3.8. Transport i despeses d’enviament

Seran de compte del client les despeses de transport fins al lloc on es prestarà el servici contractat.

 

ENLLAÇOS O LINKS A PÀGINES DE TERCERS

EMPRENEMJUNTS inclou, dins dels seus continguts, enllaços a llocs pertanyents i/o gestionats per tercers, amb l'objectiu de facilitar l'accés a informació disponible, a través d'Internet.

EMPRENEMJUNTS no assumeix cap responsabilitat derivada de l’existència d'enllaços entre els continguts d’este lloc i els continguts situats fora d’ell, o de qualsevol altra menció de continguts externs a ell. Estos enllaços o mencions tenen una finalitat exclusivament informativa i, en cap cas, impliquen el suport, l'aprovació, la comercialització o la relació entre EMPRENEMJUNTS i les persones o entitats autores i/o gestores dels continguts o titulars dels llocs on es troben.

En cas que en la xarxa social EMPRENEMJUNTS es disposaren enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, EMPRENEMJUNTS no exercirà cap control sobre ells i els continguts. En cap cas EMPRENEMJUNTS no assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap dels hipervincles o altres llocs d’Internet.

 

 1. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES:

Sabem que la protecció de la informació personal és important per als nostres usuaris i també ho és per a nosaltres; per això, et recomanem que abans de registrar-t’hi com a usuari i acceptar el tractament de les teues dades, llisques atentament la nostra política de privacitat per comprendre com tractarem la teua informació personal.

En remetre’ns les teues dades a través dels diferents espais o formularis habilitats dins de la plataforma web, hauràs acceptat la nostra política de privacitat i, en conseqüència, el tractament de dades (en endavant «dades personals» o «informació personal»), que apareix ací descrit per al seu emmagatzematge, ús i comunicació a tercers.

EMPRENEMJUNTS es reserva el dret a modificar la política de privacitat sense avís previ, de manera que hauràs de revisar la nostra política periòdicament. SI EN ALGUN MOMENT, COM A CONSEQÜÈNCIA DE LES MODIFICACIONS REALITZADES, NO ESTÀS D'ACORD AMB LA NOSTRA POLÍTICA, PODRÀS CANCEL·LAR EL TEU COMPTE D'USUARI.

5.1. Titularitat del fitxer i finalitat d’ús de les dades

Quans fas ús del formulari de registre en EMPRENEMJUNTS ens estàs facilitant dades personals que són incorporades a la nostra base de dades. També generes informació com a conseqüència de la teua interacció dins d’EMPRENEMJUNTS que podem conservar. Qualsevol tractament de dades que realitze EMPRENEMJUNTS està basat sempre en un consentiment exprés per part de l’usuari.

Per tal de recaptar el consentiment, l’usuari haurà de marcar els checkbox que acompanyen el formulari d’arreplegada de dades. Sense l’autorització expressa les dades no es tractaran i així s’avisarà a la web, la qual no permetrà continuar amb el procés quan el tractament siga necessari. La nostra web genera un registre de cadascun dels consentiments prestats per l'usuari amb la finalitat de poder acreditar la seua prestació efectiva i la data.

Entenem per consentiment exprés aquell que implica un acte positiu per part de l’usuari, sense basar mai un tractament en el mer silenci o la inacció de l'usuari.

Igualment seran objecte de tractament les dades que ens facilites per tal d’accedir a qualsevol servici o funcionalitat que posem a la teua disposició dins de la web, sempre informant del tractament que es realitzarà i recaptant el teu consentiment de forma expressa.

Les dades es conservaran mentre no en manifestes el contrari, comunicant-nos la teua decisió de no continuar utilitzant les funcionalitats d’EMPRENEMJUNTS perquè ens les vas facilitar.

T’informem que la nostra plataforma no realitza cap tractament encaminat a adoptar decisions automatitzades o elaboració de perfils, i que tampoc no es realitza ni es té previsió de realitzar transferències a tercers països.

A més, posem a disposició dels usuaris de la web dos formularis per contactar amb nosaltres i fer-nos arribar els teus suggeriments:

Totes estes dades seran incorporades als nostres fitxers a disposició de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (en endavant «AEPD»), qui s’encarrega de vetllar pel compliment de la normativa de protecció de dades segons la legislació espanyola vigent, i a qui pots presentar una reclamació si consideres que la nostra plataforma ha danyat els teus Drets Fonamentals en matèria de Protecció de Dades.

Les dades que ens facilites durant l’ús de les funcions de la web d’EMPRENEMJUNTS poden ser obligatòries o no, però sempre t’indicarem quan ho són mitjançant un asterisc o mecanisme similar. Si no ens facilites les dades obligatòries, no podràs accedir al servici que estigues sol·licitant.

Les teues dades s’incorporen al fitxer el responsable del qual és:

CIF: G46948238

Nom o raó social: Centre Europeu d’Empreses i Innovació València (CEEI València)

Domicili social: Avda. Benjamín Franklin, 12, Parc Tecnològic, 46980 Paterna (València)

5,2. Finalitat i legitimació en l'arreplega de dades en EMPRENEMJUNTS

Les dades requerides són necessàries per poder identificar-te i per utilitzar i/o accedir als servicis i funcionalitats que tindràs a la teua disposició en EMPRENEMJUNTS. En particular, s’utilitzaran per poder gestionar les teues comandes i realitzar la seua facturació.

La legitimació de qualsevol tractament realitzat per EMPRENEMJUNTS és sempre el consentiment mateix de l'usuari. No rebem dades de tercers ni compartim les dades de la nostra base de dades amb altres entitats, ni tampoc no són objecte de cessió. Comptem amb encarregats de tractament de dades que ha sigut escollits de manera diligent amb verificació prèvia de la seua capacitat per al compliment del RGPD.

A més, podrem contactar amb tu per qualsevol mitjà electrònic disponible (plataforma web, correu electrònic, telèfon i/o missatges mms o sms) per tal d'enviar-te notificacions internes del sistema i sol·licituds de validació per als codis d'invitació, així com per informar-te sobre actualitzacions o millores relatives a l’ús d’EMPRENEMJUNTS i notícies o esdeveniments d’interés.

L’única informació comercial que pot aparèixer a la web serà la que publiquem a la web on apareixeran les ofertes que posem a la teua disposició.

També has de saber que en utilitzar els nostres servicis, podràs rebre informació general i publicitat de qualsevol sector: Telecomunicació, Financer Editorial, Oci, Passatemps, Esoterisme, Jocs, Formació, Gran consum, Automoció, Energia, Aigua, ONG, Consultoria, Medecina, Mobiliari, Alimentació, Col·leccionisme, Música, Vídeos, Viatges, Jogueteria, Drogueria, Neteja, Assegurances per qualsevol mitjà o ser personalitzada en funció de la informació que ens hages proporcionat com ara edat, localització, etc., per tal de poder oferir-te els millors servicis ajustats als teus interessos.

En un futur, i si no ens dius el contrari, les teues dades de contacte podran cedir-se a terceres empreses espanyoles o internacionals relacionades amb els sectors anteriorment assenyalats amb fins promocionals, de publicitat i màrqueting. Així mateix, les teues dades es podran cedir a terceres empreses amb la finalitat de dur a terme un correcte funcionament del sistema, per a la implantació de nous servicis que incorpore EMPRENEMJUNTS als ja existents i la gestió d'operacions societàries o de desenvolupament de negoci. En qualsevol cas, les teues dades sempre romandran de forma segura i el seu tractament serà l’estrictament necessari per a estes finalitats i sempre sota els paràmetres establits per la Llei.

Les teues dades es podran tractar amb les finalitats descrites tant per EMPRENEMJUNTS com per la resta de societats que formen part del mateix grup empresarial.

5.3. Exercici de drets

Com a usuari podràs exercir els teus drets d’accés (saber quines dades tractem i què fem amb elles), de rectificació (modificar les dades que siguen incorrectes o inexactes), d’oposició (oposar-te al tractament concret de les teues dades per a una activitat), de supressió (poder cancel·lar completament les teues dades com a usuari), de portabilitat (ser transmesos a petició de l’usuari a una altra empresa) i de limitació del tractament (detindre el tractament realitzat fins al moment). Per això, hauràs de posar-te en contacte amb nosaltres a través del correu [email protected] i indicar-nos expressament la teua petició, a més d’adjuntar un document que t’identifique (DNI o passaport) per poder atendre la teua sol·licitud.

A més, podrem contactar amb tu per qualsevol mitjà electrònic disponible (plataforma web, correu electrònic, telèfon i/o missatges mms o sms) per tal d'enviar-te notificacions internes del sistema i tramitació de reserves de productes, així com per informar-te sobre actualitzacions o millores relatives a l’ús d’EMPRENEMJUNTS i notícies o esdeveniments d’interés.

És important que sàpigues quines són les conseqüències de la cancel·lació de les teues dades com a usuari d'EMPRENEMJUNTS. Per això, t'informem que si sol·licites la cancel·lació de les dades, perdràs el compte amb el qual vas registrar-te i necessitaràs iniciar un alta nova per tornar a ser usuari.

5.4. Mesures de seguretat

EMPRENEMJUNTS ha realitzat una avaluació d’impacte de tots els tractaments de dades realitzats. Com a conseqüència d’esta avaluació ha definit cada procés i intentat minimitzar els eventuals riscos, garantint amb la màxima diligència l'adequada protecció dels Drets Fonamentals dels usuaris dins de l'entorn d'organització d'EMPRENEMJUNTS.

EMPRENEMJUNTS és conscient de la preocupació de l’usuari per la seguretat, raó per la qual ha optat per implementar els nivells de seguretat més estrictes que permeten l'adequat funcionament de la web, de les seues funcionalitats i dels seus servicis amb preservació de la integritat de les dades i informacions emmagatzemades. Els servicis es presten amb els seus propis recursos tecnològics i, en ocasions, per tercers que disposen de les mesures de seguretat necessàries per tal de garantir la impossibilitat d'accés no autoritzat segons la tècnica i tecnologia ordinària actual. En EMPRENEMJUNTS volem que el servici que els nostres clients reben oferisca una experiència d’usuari satisfactòria i segura, de manera que només exigim proveïdors de reputada trajectòria i solvència tècnica que permeten el compliment de la normativa de seguretat legal vigent, per tal així d’evitar la seua pèrdua, un mal ús o l'accés per part de persones no autoritzades.

5.5. Edat per a ser usuari d'EMPRENEMJUNTS

Amb caràcter general, per tal de ser usuari d’EMPRENEMJUNTS caldrà que sigues MAJOR D’EDAT. Si el nostre equip detecta que algun compte d’usuari pertany a un menor de l’edat indicada, podrem contactar amb tu per esbrinar la teua edat. Per això, podrem sol·licitar-te l'aportació del Document Nacional d'Identitat (DNI) o un altre document equivalent dins d'un termini determinat. Si este no s'aporta o es comprova que el perfil s'ha creat per un menor de l'edat indicada, podrem procedir al bloqueig o la cancel·lació definitiva del teu perfil com a usuari.

 1. GALETES I ARXIUS DE REGISTRE:

La web www.emprenemjunts.es utilitza galetes per facilitar la relació dels visitants amb el nostre contingut i per permetre elaborar estadístiques sobre els visitants que rebem. En compliment de la Directiva 2009/136/CE, desenvolupada en el nostre ordenament per l’apartat segon de l’article 22 de la Llei de Servicis de Societat de la Informació seguint les directrius de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, procedim a informar-li detalladament de l’ús que se’n realitza en la nostra web.

Reben el nom de galetes uns xicotets arxius que es graven en el navegador utilitzat per cada visitant de la nostra web perquè el servidor puga recordar la seua visita amb posterioritat quan torne a accedir als nostres continguts. Esta informació no revetlla la seua identitat ni cap dada personal, ni tampoc no accedeix al contingut emmagatzemat al seu PC, però sí que permet al nostre sistema identificar-li com a un usuari determinat que ja va visitar la web amb anterioritat, va visualitzar determinades pàgines, etc. i, a més, permet guardar les seues preferències personals i informació tècnica, com per exemple les visites realitzades o les pàgines concretes que visite.

Si no desitja que es guarden galetes en el seu navegador o prefereix rebre una informació cada volta que una galeta sol·licite instal·lar-s’hi, pot configurar les seues opcions de navegació perquè així es faça. La major part dels navegadors permet la gestió de les galetes de tres formes diferents:

 • Les galetes es rebutgen sempre.
 • El navegador pregunta si l'usuari desitja instal·lar cada galeta.
 • Les galetes s’accepten sempre.

El seu navegador també pot incloure la possibilitat de seleccionar amb detall les galetes que desitja que s’instal·len al seu ordinador. En concret, l’usuari pot normalment acceptar alguna de les següents opcions:

 • Rebutjar les galetes de determinats dominis
 • Rebutjar les galetes de tercers
 • Acceptar galetes com a no persistents (s’eliminen quan el navegador es tanca)
 • Permetre el servidor crear galetes per a un domini diferent

Pot trobar informació sobre com configurar els navegadors més usats en les següents ubicacions:

Internet Explorer™ :

Versió 5

http://support.microsoft.com/kb/196955/es

Versió 6

http://support.microsoft.com/kb/283185/es

Versions 7 i 8

http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Versió 9

http://windows.microsoft.com/es-ES/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9

Safari™:

http://support.apple.com/kb/PH5042?viewlocale=es_EShttp://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES

Chrome™

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es&hlrm=en

Firefox™:

http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en-?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

Opera™ :

http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

Android:

http://support.google.com/android/?hl=es

Windows Phone:

http://www.windowsphone.com/es-ES/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings

Blackberry:

http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/18578/Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp

 

Quant a les galetes de tercers, és a dir, aquelles que són alienes al nostre lloc web, no podem fer-nos responsables del contingut i de la veracitat de les polítiques de privacitat que ells hi inclouen, de manera que la informació que li oferim és sempre amb referència a la font. Si té algun dubte, pot dirigir-se al webmaster del domini creador de la galeta.

Galetes de funcionament i personalització:

_atuvc 2 anys (google)

Galetes de tercers:

__utmc

__utmv

__utmz

__utma

Galetes de Google Analytics, encaminades a elaborar estadístiques sobre el comportament dels visitants de la web.

Esta web utilitza el servici Google Analytics per conéixer el seu ús.

Google Analytics és un servici analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware amb oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units («Google»). Google Analytics utilitza galetes, que són arxius de text ubicats al seu ordinador, per tal d’ajudar el website a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la galeta sobre l’ús del website (inclosa l’adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors dels Estats Units. Google utilitzarà esta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista de l'ús que fa vosté del website, amb recopilació d'informes de l'activitat de la web i prestació d'altres servicis relacionats amb l'activitat del website i l'ús d'Internet. Google podrà transmetre esta informació a tercers quan així s’ho requerisca la legislació, o quan estos tercers processen la informació per compte de Google. Google no associarà la seua adreça IP amb cap altra dada de la qual dispose Google. Vosté pot rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l’ús de galetes mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, tot i que ha de saber que si ho fa, tal volta no puga usar la plena funcionalitat d’este website. En utilitzar este website consent el tractament de la informació sobre vosté per part de Google en la forma i per als fins indicats anteriorment.

 

 1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL:

EMPRENEMJUNTS, per ell mateix o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seua pàgina web, així com dels elements continguts en ella (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos; marques o logotips, etc.), titularitat d'EMPRENEMJUNTS o els seus llicenciadors. Tots els drets estan reservats excepte el dret de reutilització. En virtut del disposat en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual Espanyola i els seus correlatius del Conveni de Berna, queden expressament prohibides la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la seua modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'esta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnica, sense l'autorització d'EMPRENEMJUNTS. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial dels quals és titular EMPRENEMJUNTS.

Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que siga únicament i exclusiva per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estiguera instal·lat en la plataforma EMPRENEMJUNTS.

7.1 CONDICIONS D’ÚS DE LA INFORMACIÓ I DOCUMENTS REUTILITZABLES

En el present portal, en compliment de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es publiquen informació i documents reutilitzables relatius a l’activitat del CEEI València.

Les condicions d’ús següents vincularan qualsevol usuari o agent reutilitzador pel mer fet de fer ús dels documents sotmesos a ella.

La reutilització, com a excepció als drets de propietat intel·lectual descrits anteriorment, només afectarà als documents que estan publicats dins de l’apartat «Llei de transparència».

7.2. Autorització de reutilització i cessió no exclusiva de drets de propietat intel·lectual

Les presents condicions d’ús permeten la reutilització dels documents sotmesos a elles. Entenem per reutilizació l’ús de documents que obren en poder del CEEI València i que estan publicats en este portal dins de l‘apartat de «Llei de Transparència», per persones físiques o jurídiques, amb fins comercials o comercials, sempre que este ús no constituïsca una activitat administrativa pública. La reutilització autoritzada inclou, a mode il·lustratiu, activitats com ara la còpia, difusió, modificació, adaptació, extracció, reordenació i combinació de la informació.

El concepte de document comprén tot tipus d'informació independentment del seu suport tant material com electrònic, així com la seua forma d'expressió gràfica, sonora o en imatge utilitzada, incloent, en conseqüència, també les dades en els seus nivells més desagregats o «en brut».

Esta autorització suposa, així mateix, la cessió gratuïta i no exclusiva dels drets de propietat intel·lectual, en el seu cas, corresponent a estos documents, amb autorització de la realització d'activitats de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació, necessàries per a desenvolupar l'activitat de reutilització autoritzada, en qualsevol modalitat i amb qualsevol format, per a tothom i pel termini màxim que permet la Llei.

7.3. Condicions generals per a la reutilització

Són d’aplicació les següents condicions generals per a la reutilització dels documents sotmesos a elles:

 1. Està prohibit desnaturalitzar el sentit de la informació.
 2. Cal citar la font dels documents objecte de la reutilització. Esta cita es podrà realitzar de la següent manera: «Origen de les dades: web del CEEI València».
 3. S’ha de mencionar la data de la última actualització dels documents objecte de la reutilització, sempre que estiguera inclosa al document original.
 4. No es podrà indicar, insinuar o suggerir que el CEEI València (titular de la informació reutilitzada) participa, patrocina o dóna suport a la reutilització que es duga a terme amb ella.
 5. S’han de conservar sense alterar ni suprimir les metadades sobre la data d'actualització i les condicions de reutilització aplicables incloses, en el seu cas, al document posat a disposició per a la seua reutilització.

7.4. Exclusió de responsabilitat

La utilització dels conjunts de dades es realitzarà per part dels usuaris o agents de la reutilització pel seu propi compte i risc, amb la responsabilitat exclusiva de respondre davant de tercers per danys que pogueren derivar-se d’ella.

CEEI València no serà responsable de l’ús que de la seua informació facen els agents reutilitzadors ni tampoc dels danys patits o les pèrdues econòmiques que, de manera directa o indirecta, produïsquen o puguen produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats per l’ús de la informació reutilitzada.

CEEI València no garanteix la continuïtat en la posada a disposició dels documents reutilitzables, ni en contingut ni en forma, així com tampoc no assumeix responsabilitats per qualsevol error o omissió contingut a ells.

7.5. Responsabilitat de l’agent reutilitzador

L’agent reutilitzador està sotmés a la normativa aplicable en matèria de reutilització de la informació del sector públic i entitats assimilades, incloent el règim sancionador previst en l’article 11 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, així com per la legislació civil, penal o administrativa que resulte d’aplicació.

 1. Exclusió de garanties i responsabilitat en els continguts de la plataforma:

EMPRENEMJUNTS no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que pogueren ocasionar, a títol enunciatiu errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

 1. Modificacions:

EMPRENEMJUNTS es reserva el dret a efectuar, sense avís previ, les modificacions que considere oportunes en el seu portal, amb possibilitat de canviar, suprimir o afegir tants els continguts i servicis que s'hi presten a través d'ells com la forma en què estos apareguen presentats o localitzats en el seu portal.

EMPRENEMJUNTS podrà modificar en qualsevol moment les condicions ací determinades, amb publicació tal com ací apareixen. La vigència de les esmentades condicions estarà en funció de la seua exposició fins que siguen modificades per unes altres degudament publicades.

 1. Publicitat:

EMPRENEMJUNTS es compromet, a través d'este mitjà, a no realitzar cap publicitat enganyosa. Per tant, per això no es consideraran com a publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguen trobar-se al llarg del contingut de les diferents seccions del lloc web, produïts com a conseqüència d'un manteniment i/o actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda en estes seccions. EMPRENEMJUNTS, com a conseqüència del disposat en este apartat, es compromet a corregir-ho tan prompte com tinga coneixement dels errors.

 1. Dret d'exclusió:

EMPRENEMJUNTS es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a la plataforma i/o els servicis oferits sense necessitat d’avís previ, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incomplisquen les presents condicions d’ús.

 

 1. Legislació aplicable i jurisdicció:

EMPRENEMJUNTS perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguen correspondre en dret.

La relació entre EMPRENEMJUNTS i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent, i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals del fòrum del consumidor quan siga el disposat per la Llei, i en els supòsits en què existisca possibilitat de submissió expressa, les parts estan subjectes als Jutjats de València.

En cas de dubte sobre la interpretació o l’abast de les presents condicions, prevaldrà sempre el text redactat en castellà.

Condicions legals redactades per www.abogadoamigo.com

394.117 visitas

Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerte toda la funcionalidad y una mejor experiencia, obtener estadísticas de tráfico, analizar el uso de la web y mejorar nuestros servicios.
Tienes disponible aquí nuestra política de cookies.
Puedes aceptar todas nuestras cookies pulsando el botón 'ACEPTAR' o configurar aquí tus preferencias.

Estrictamente necesarias +

Estas cookies son necesarias ya que permiten que el sitio web funcione correctamente, no se pueden desactivar.

Estadísticas +

Son las cookies que utilizamos exclusivamente con fines estadísticos para poder analizar cómo los usuasrios hacen uso de la web. Recopila información anónima tal como el número de visitantes del sitio, o las páginas más populares. Activar estas cookies nos permite seguir mejorando.

Funcionales +

Estas cookies son necesarias para el intercambio y presentación de contenidos de plataformas externas como youtube o de redes sociales como facebook, twitter o linkedin.

Marketing y publicidad +

Estas se utilizan para crear perfiles de usuario y analizar la efectividad de campañas publicitarias o para rastrear al usuario en un sitio web o en varios sitios web con fines de marketing similares..

GUARDAR AJUSTESACEPTO